Wysokość dopłaty przy likwidacji polisolokaty - Wypłaty z polisolokaty
1Co jest konieczne do weryfikacji sprawy?
 • Pismo o rozwiązaniu polisy, zawierające rozliczenie polisy - jeżeli jest w Państwa posiadaniu,
 • Pismo w którym Ubezpieczyciel lub Bank informuje o opłacie likwidacyjnej jaka zostanie pobrana w przypadku zamknięcia polisy - jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 • Jeżeli nie posiadasz powyższych dokumentów wówczas współpracujący z nami prawnicy uzyskają je z towarzystwa ubezpieczeniowego w Twoim imieniu.
 • Jeżeli polisa nadal trwa, ale chcesz ją rozwiązać wystarczy, że prześlesz do nas pismo rocznicowe.
2Jaką kwotę mogę odzyskać?
Wysokość kwoty jaką możesz odzyskać zostanie ustalona na podstawie przesłanych przez Ciebie dokumentów lub na podstawie dokumentów otrzymanych od towarzystwa ubezpieczeniowego.
3Produkty jakich towarzystw ubezpieczeniowych objęte są weryfikacją?
 • AEGON
 • SKANDIA (VIENNA)
 • AXA
 • TU EUROPA
 • GENERALI
 • COMPENSA
 • OPEN LIFE
 • PKO
 • WARTA
 • MET-LIFE
 • PZU

Jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu: 575 077 999,
adresem email pomoc@wyplatyzpolisolokaty.pl.
Możesz także wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej:


Informacja o administratorze danych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest
DM GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów, NIP: 517-038-02-86, REGON: 366701058 , e-mail:, e-mail: pomoc@wyplatyzpolisolokaty.pl . Dane zbierane są w celu analizy Państwa sprawy oraz w celu skontaktowania się z Państwem lub w celach marketingowych . Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania niniejszego celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji celu o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe mogą być w szczególności udostępnione podmiotom świadczącym dla Administratora usługi analizy spraw
dotyczących odzyskania pieniędzy z polisolokaty, inne usługi związane z ofertą Administratora oraz usługi rachunkowe i informatyczne. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz