Współpraca - Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat - Wypłaty z Polisolokaty

Znalazłeś się na tej stronie ponieważ poszukujesz możliwości współpracy?

Świetnie trafiłeś!

Jeżeli:

  • Jesteś osobą uczciwą,
  • Szukasz uczciwych i rzetelnych partnerów biznesowych,
  • Chcesz zarabiać wiedząc, że pomagasz ludziom,
  • Masz regularny kontakt z osobami, które zostały poszkodowane inwestując w Polisolokatę lub Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (UFK)

To myślę, że świetnie się dogadamy.
Wypełnij formularz i opisz swoje możliwości pomocy oraz oczekiwania.
Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

Wyślij zgłoszenie

Informacja o administratorze danych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest
DM GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów, NIP: 517-038-02-86, REGON: 366701058 , e-mail:, e-mail: pomoc@wyplatyzpolisolokaty.pl . Dane zbierane są w celu analizy Państwa sprawy oraz w celu skontaktowania się z Państwem lub w celach marketingowych . Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania niniejszego celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji celu o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe mogą być w szczególności udostępnione podmiotom świadczącym dla Administratora usługi analizy spraw
dotyczących odzyskania pieniędzy z polisolokaty, inne usługi związane z ofertą Administratora oraz usługi rachunkowe i informatyczne. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.