O nas - Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat - Wypłaty z Polisolokaty

Kim Jestem i Dlaczego To Robię?

Mateusz jest osobą, która przez wiele lat pracowała w branży ubezpieczeniowej. Jego talent do prawa zaowocował szybkim awansem. Poznał branże ubezpieczeń od podszewki. Był przysłowiowym pucybutem stukającym od drzwi do drzwi, aż po osobę, która zarządza z wysokiego szczebla. O ubezpieczeniach wie niemalże wszystko, łącznie z jej ciemną stroną. Zna każdy trik korporacyjny i wie jak skutecznie bronić swoich klientów.

W wykonywaną pracę zawsze wkłada dużo serca. Od pierwszych dni w branży działa w przekonaniu, że pomaga ludziom sprzedając produkty ubezpieczeniowe. Podczas pracy w korporacji, gdy piął się po szczeblach kariery odkrył mroczną stronę działania tych firm. Nie chciał, aby w jego życiu liczył się tylko wynik finansowy. Zobaczył, że dla korporacji ludzie to tylko słupki i wykresy. To karygodne, bo dla osób którym należą się pieniądze, często towarzyszą jeszcze życiowe dramaty.

Chciał czegoś więcej – pomagać.

Dlatego odszedł i rozpoczął działania na własną rękę. Edukując ludzi, którym przytrafiły się problemy z bankami, firmami ubezpieczeniowymi i pośrednikami. Postanowił wykorzystać swoją wiedzę i pomóc osobom, które przez chciwość tych firm i instytucji, mogły choć odrobinę ucierpieć.

Mateusz dysponuje dużą wiedzą prawną i umiejętnościami. Postawił na edukację i dobre relacje z klientami, którzy są zachwyceni. 95% z nich przyprowadza swoich znajomych i rodziny, bo wiedzą, że trafią w dobre ręce.

Jego osobisty cel: Pomoc przy odzyskaniu maksymalnej kwoty należnych Ci pieniędzy.

Zgłoś się do nas pod numerem telefonu: 575 077 999

adresem email pomoc@wyplatyzpolisolokaty.pl
lub wypełnij formularz zgłoszeniowy poniżej:

Wypełnij zgłoszenie. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Konsultacja jest bezpłatna

Informacja o administratorze danych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest
DM GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów, NIP: 517-038-02-86, REGON: 366701058 , e-mail:, e-mail: pomoc@wyplatyzpolisolokaty.pl . Dane zbierane są w celu analizy Państwa sprawy oraz w celu skontaktowania się z Państwem lub w celach marketingowych . Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania niniejszego celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji celu o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe mogą być w szczególności udostępnione podmiotom świadczącym dla Administratora usługi analizy spraw
dotyczących odzyskania pieniędzy z polisolokaty, inne usługi związane z ofertą Administratora oraz usługi rachunkowe i informatyczne. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.